ΔΗΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για συνολικά, επτά διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν χειριστές μηχανημάτων έργου και οδηγούς απορριμματοφόρων.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023.Οι θέσεις εργασίας στο δήμο ΠεριστερίουΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρων) (1 θέση)ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων J.C.B.) (2 θέσεις)ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (Γ ή C’ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (4 θέσεις)Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Ιωάννας Σαββάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2105701102, 2105701099).Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

What's your reaction?

Leave A Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts