ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΕΛΛΑΔΑ

Τα χρήματα που λαμβάνει ο Δήμος Περιστερίου για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει χρήματα προς τους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμονται συνολικό ποσό ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (28.050.000,00 €) σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2020-2021 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όσον αφορά τον Δήμο Περιστερίου, θα λάβει το ποσό των 288.900 ευρώ.

What's your reaction?

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.